top of page

Het Huisleven

Samenwonen

Op het Pott wonen is niet alleen een huis delen met elkaar. De bewoners leven met elkaar als één familie en gaan ook op deze manier met elkaar om. Buiten het feit dat studie de reden is om in Enschede te gaan wonen, zijn alle bewoners van Het Pott het met elkaar eens dat er meer is dan alleen studeren tijdens je studententijd. Naast alle mooie feesten die beleefd worden in Enschede brengt het samenwonen met acht lotgenoten ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Zo moet het huis op orde gehouden worden en daar zijn bij het Pott bepaalde huistaken voor. Meer over deze huistaken vindt u op de pagina's waarop iedere huistaak wordt toegelicht. Bij het samenleven hoort natuurlijk ook eten. Er wordt gestreefd naar zo vaak mogelijk samen eten en op de maandag, wanneer het huisavond is, is dit zelfs een verplichting. De huisavond is niet alleen een avond waarbij er samen gegeten wordt, ook wordt er na het eten geborreld en vaak eindigt dit met zijn allen, in huisjasjes, in de binnenstad van Enschede.

Huisweekend

Eenmaal per jaar gaan alle bewoners met elkaar een weekend weg. Deze reis gaat naar een stad in Europa waar het uitgaansleven 2 á 3 nachten lang bezoek krijgt van de Potters. Tijdens deze reis zit je met zijn allen 24 uur per dag met elkaar opgescheept en op die manier wordt de band met elkaar versterkt. Ook de dag na het huisweekend zit iedereen 24 uur met elkaar opgescheept, maar ligt wel ieder in zijn eigen bed uit te brakken.

bottom of page